Darujeme kroužky dětem - možnost čerpání příspěvku CZ i UA - na 2. pololetí od 15. 1. 2024

Všechny novinky

Potřebujete příspěvek na kroužky na 2. pololetí ve školním roce 2023/2024? Pomůžeme vám.

O projektu DARUJEME KROUŽKY:

V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč na volnočasové aktivity dětí, tedy kroužků ve vašich DDM. Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dítě”, “příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.  

Dne 15. 1. 2024 bude spuštěna výzva na 2. pololetí školního roku 2023/2024 a bude trvat do neděle 21. 4. 2024. Což znamená možnost pro rodiče čerpat příspěvek 2000 Kč na úhradu nákladů za kroužky ve 2. pololetí a to v podobě 4 x 500 Kč voucherů.

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci (např. DDM), které budou peníze převedeny.

DDM Symfonie má registraci v systému Aktivní město a aktivity (jednotlivé kroužky) tam vkládá, až na základě konkrétního požadavku na míru danému účastníkovi. VIZ NÍŽE PRO DALŠÍ INFORMACE.

Další informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz.

Za DDM:

Na profilu DDM nenajdete žádné aktivity. Je to záměr. Aktivity vám připravíme na míru na vaše kroužky.

Obraťte se na Jitku Karbulkovou, která s vámi projde procesem přípravy a zveřejnění aktivity k uplatnění příspěvku, až po zaplacení vašeho příspěvku v DDM. tel. 731 615 661, karbulkovaj@ddmpodebrady.cz

 

 

Потребуєте допомогу з отриманням внеску на гуртки на 2 семестр навчального року 2023/2024? Ми допоможемо вам.

Проект 'Даруємо Гуртки':

У рамках проекту батьки можуть отримати внесок до 2000 Kč на позашкільні заняття для дітей, а саме на гуртки у вашому ДДМ. Проект спрямований на підтримку сімей в Чеській Республіці, які отримують 'додаток на дитину', 'допомогу на догляд' або 'винагороду піклувальника/відп. внесок за опіковий догляд'. Іншою групою, для кого проект призначений, є українські сім'ї, які перебувають в Чеській Республіці на підставі візи терпіння або тимчасового захисту.

15. 1. 2024 буде запущено заклик на 2 семестр навчального року 2023/2024. Це означає можливість для батьків отримати внесок у розмірі 2000 Kč для оплати вартості гуртків протягом 2. семестру.

Весь процес виглядає так: батько подає заявку на отримання внеску, додаючи необхідні документи, і після затвердження вибирає організацію (наприклад, ДДМ), на яку будуть перераховані кошти.

ДДМ 'Симфонія' зареєстрований у системі 'Активне Місто', а діяльність (окремі гуртки) там вказуються на підставі конкретної заявки для кожного учасника. ДИВ. ДЕТАЛІ НИЖЧЕ.

Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті проекту www.darujemekrouzky.cz.

Від імені ДДМ: На профілі ДДМ ви не знайдете жодної діяльності. Це зроблено навмисно.

Діяльність буде підготовлена для вас особисто, враховуючи ваші гуртки. Звертайтеся до Jitka Karbulková, яка проведе вас через процес підготовки та публікації діяльності для використання внеску, аж до сплати внеску у ДДМ. Телефон: 731 615 661, електронна пошта: karbulkovaj@ddmpodebrady.cz.

 

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.