FAQ

Jak se přihlásit do DDM Symfonie na kroužek, tábor či akci?

Přihlašování probíhá elektronicky přes Klientské centrum DDM Symfonie. https://ddmpodebrady.iddm.cz/prihlaseni

Přihlašování v KLIENTSKÉM CENTRU DDM Symfonie realizujete podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se v našem KLIENTSKÉM CENTRU zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

Podrobný návod najdete zde:

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/navod-prihlaseni-klienstske-centrum-ddm-od-2020-2021.pdf

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Účastník může být přiřazen pouze do jednoho klientského účtu. Pokud jste již účastníka přihlašovali, je třeba ho přihlásit ze stejného klientského účtu.

Jak se zaregistruji v Klientském centru DDM Symfonie?

Zadejte do internetového prohlížeče adresu https://ddmpodebrady.iddm.cz/prihlaseni.

V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný e-mail, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení. Poté vám na váš e-mail přijde zpráva s tzv. validačním odkazem, tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem klientském centru a můžete pokračovat v přihlašování na kroužek/tábor/akci.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Účastník může být přiřazen pouze do jednoho klientského účtu. Pokud jste již účastníka přihlašovali, je třeba ho přihlásit ze stejného klientského účtu.

Přihlašuji účastníka, ale hlásí mi to, že rodné číslo je již použito a přihlášení není možné. Jak přihlášení provést?

V takovém případě byl zpravidla účastník již na nějakou aktivitu u nás přihlášen pod jiným klientským účtem. Je třeba přihlašovat účastníky stále ze stejného klientského účtu. Pokud to není možné, můžete si u nás požádat o přesunutí účastníka pod jiný klientský účet. Formulář je ke stažení na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení.
Přihlášení přes KC také není možné, pokud u nás byl účastník přihlášen a není přiřazen k žádnému klientskému účtu. Můžete si pak u nás požádat o přiřazení k vašemu klientskému účtu.

Musím odevzdat papírovou přihlášku, když jsem se přihlásil elektronicky?

Ano, stále je povinnost účastníků odevzdat podepsanou přihlášku dle nastavených termínů pro danou činnost. Kde ji najdete? Po schválení vaší přihlášky se vám zobrazí v Klientském centru přihláška ke stažení. Vytisknete ji a podepíšete. Dále ji můžete osobně odevzdat v DDM nebo hodit do naší poštovní schránky na budově. Nebo ji zašlete poštou, anebo ji naskenujete a odešlete e-mailem na adresu pracovníka uvedeného jako kontaktní osoba pro daný kroužek.

Kde najdu přihlášku k vytištění?

Po schválení vašeho přihlášení se vám zobrazí v Klientském centru přihláška ke stažení. Po přijetí odevzdané přihlášky pracovníkem DDM již nelze přihlášku stáhnout.

 

 

Jak probíhá zpracování přihlášek pracovníkem DDM?

Na úvodní stránce v Klientském centru najdete přehled všech vámi zadaných přihlášek. Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Neplaťte před potvrzením přihlášení! Nyní vaše přihláška čeká na zpracování ve lhůtě do 5 pracovních dnů.
Zpracováním může nastat několik variant, o kterých Vás budeme vždy informovat:
• Účastník je PŘIHLÁŠEN – po našem odsouhlasení přihlášky (zařazení do kroužku) dostanete e-mailem zprávu, do klientského centra byla současně vygenerována přihláška k tisku a podepsání. Současně obdržíte pokyny k úhradě, teprve poté proveďte platbu; přihláška v KC zůstává AKTIVNÍ.
• Účastník je zapsán jako NÁHRADNÍK – obdržíte od nás zprávu e-mailem a přihláška se v KC zařadí pod NEAKTIVNÍ.
• Účastník je ZAMÍTNUT – budeme vás informovat telefonicky nebo  e-mailem, přihláška se v KC zařadí pod NEAKTIVNÍ.

Jak poznám, že mám odevzdanou podepsanou přihlášku?

Po přijetí účastníka se automaticky vygeneruje přihláška ke stažení do klientského centra - zobrazí se tlačítko Přihláška ke stažení.
Po našem přijetí podepsané přihlášky se tlačítko automaticky vymaže. Pokud jste si tedy přihlášku stahovali z KC a tlačítko tam již není, podepsanou přihlášku jsme v pořádku přijali.

Kde najdu dokumenty ke stažení pro kroužek/tábor/akci?

Dokumenty důležité pro daný kroužek/tábor/akci jsou na webu u dané nabídky ke stažení. Dále je najdete v Klientském centru, kde po kliknutí na konkrétní přihlášku můžete vidět informaci o platbách, stáhnout si přihlášku k podpisu, ale také doplňující dokumenty (např. informace či formuláře k táborům apod.).

Jsem náhradník. Jak se dozvím, zda budu přijat?

V kroužcích je zpravidla možnost po naplnění kapacitypřilášení ještě určitého počtu náhradníků. Pokud jste dostali zprávu, že jste byli zařazeni jako náhradníci, tak vás evidujeme po celou dobu školního roku jako zájemce o přihlášení. Pokud se v průběhu roku uvolní místo, nabízíme náhradníkům v pořadí podle přihlášení, zda mají ještě zájem nastoupit.

Jak nahlásím změnu osobních údajů?

Účastník/zákonný zástupce je povinen informovat DDM Symfonie o všech skutečnostech a změnách rozhodných pro poskytování zájmového vzdělávání. Jsou to např. změny v kontaktních údajích, změny ve zdravotním stavu, změny v souvislosti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tuto změnu může částečně provést v Klientském centru – především úpravou kontaktních údajů, změnou pojišťovny apod. Po provedení je třeba i přesto oznámit tuto změnu e-mailem kontaktní osobě pro daný kroužek/tábor/akci v DDM, KC nám automatiky neoznamuje vaše změny.

Jak se odhlásím z kroužku nebo tábora?

V případě odhlášení z tábora nebo kroužku vyplňte Odhlašovací formulář, který je ke stažení zde:

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/odhlasovaci-formular-ddm-symfonie-2022-zari-aktualizace.pdf

Dále si znovu přečtěte Směrnice pro stanovení úplaty v DDM platná od 1. 9. 2022, kde jsou uvedené storno podmínky při odhlášení.

Zapomněl jsem přístupové údaje do KC.

V případě, že jste zapomněl své přihlašovací údaje můžete postupovat takto:

- zapomněl jsem e-mail, kterým se přihlašuji do KC – zavolejte do DDM a my vám ověříme váš e-mail v systému

- zapomněl jsem heslo, kterým se přihlašuji do KC – po otevření KC https://ddmpodebrady.iddm.cz/prihlaseni vpravo nahoře vidíte tlačítko pro obnovení hesla, tu použijete pro nastavení nového hesla a řiďte se uvedenými pokyny. Důležité je vyčkat na potvrzovací e-mail, nežádat opakovaně znovu, jinak se žádost zneplatní a odkaz v emailu nebude funkční, bude se muset čekat na další email.

Chci zadat u účastníka zdravotní pojišťovnu, ale nedaří se mi to.

Kontaktujte nás a my to vyřešíme. Výjimečně se to stává.

Telefon 325 614 326, e-mail info@ddmpodebrady.cz

Chci převést účastníka na jiný klientský účet.

Je to možné. Písemně si zažádáte o změnu vyplněním příslušného formuláře.

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/zadost-o-prevedeni-ucastnika-v-kc-platnost-od-2022.pdf

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Účastník může být přiřazen pouze do jednoho klientského účtu. Pokud jste již účastníka přihlašovali, je třeba ho přihlásit ze stejného klientského účtu.

Kdy je zápis na kroužky?

Zápis na kroužky je zpravidla na konci srpna či začátku září. Je stanoven přesný den a čas, kdy začíná elektronické přihlašování přes Klientské centrum.

Aktuální termíny jsou vždy zveřejněny i v aktualitách na našem webu.

Jaké jsou podmínky pro přihlášení dítěte/účastníka do kroužku?

Účastník musí splnit konkrétní podmínky, které jsou nastavené u daného kroužku např. věk, třída ZŠ. Další základní podmínkou je vyplnění a odevzdání závazné přihlášky a zaplacení příslušné úplaty kroužku.

Nabízíte ukázkovou hodinu zdarma? Mohu si kroužek vyzkoušet?

Ano, po dohodě s kontaktní osobou - pracovníkem DDM uvedeným u daného kroužku, si lze první hodinu zdarma vyzkoušet, podmínkou je vyplněná a odevzdaná podepsaná přihláška.

Je možné, aby dítě přešlo do kroužku dalšího školního roku automaticky bez vyplňování přihlášky?

Ne, vždy na nový školní rok je nutné provést nové přihlášení. Pokračující účastníci se mohou ale do kroužku přilásit přednostně. K tomu potřebují heslo, které dostanou během června e-mailem od vedoucího oddělení daného kroužku.

Musím vyplňovat přihlášku pro účastníka i na druhé pololetí, když už chodíme v prvním?

Přihláška do kroužku platí na celý školní rok, pouze platbu je možné rozdělit na 1. a 2. pololetí.

Mohu přihlásit účastníka do kroužku i v průběhu školního roku?

Ano, přijímáme nové účastníky i během roku dle volné kapacity kroužku a po konzultaci s kontaktním pracovníkem DDM pro daný kroužek.

Jakým způsobem mohu kontaktovat lektora kroužku?

Kontakty na lektory neposkytujeme, vaše požadavky vůči lektorům vyřizují kontaktní pracovníci DDM uvedení u daného kroužku.

Musím se omlouvat z kroužku?

Ano, lektor pak bude lépe připraven a uzpůsobí si program pro menší počet účastníků. Omlouvat můžete telefonicky na čísle 325 614 326 nebo e-mailem na krouzky@ddmpodebrady.cz, vždy prosím uvádějte, o jaký kroužek se jedná a celé jméno a příjmení účastníka.

Může navštěvovat kroužek účastník, který nemá stanovený věk u konkrétního kroužku?

Po konzultaci s pracovníkem DDM a lektorem lze přijmout mladšího či staršího účastníka v případě volné kapacity kroužku. Věkové vymezení je voleno cíleně kvůli stanovení náročnosti programu daného kroužku. Při vysokém zájmu se snažíme otevírat kroužky pro různé věkové kategorie.

Od kdy do kdy se konají kroužky ve školním roce?

Zpravidla od poloviny září do začátku června.
Přesné datum zahájení a ukončení najdete na přihlášce nebo v klientském centru u daného kroužku.

Konají se kroužky během stanovených školních prázdnin a státních svátků?

Ne, kroužky se během prázdnin a státních svátků nekonají.

Může se přihlásit na kroužek či tábor dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?

Ano, může. Je však třeba uvést tuto skutečnost v přihlášce a kontaktovat pracovníky DDM a domluvit s nimi konkrétní přizpůsobení podmínek v kroužku či na táboře. Např. tvoříme s pedagogy a rodiči plán pedagogické podpory, zapojujeme asistenty pedagoga do výuky, zapojujeme rodiče do výuky. Snažíme se být otevření a vstřícní.

Může se přihlásit na kroužek či tábor dítě se zdravotními omezeními?

Ano, může. Je však třeba uvést tuto skutečnost v přihlášce a kontaktovat pracovníky DDM a domluvit s nimi konkrétní přizpůsobení podmínek v kroužku či na táboře. Např. upravujeme podmínky účasti s rodiči Snažíme se být otevření a vstřícní.

Je možné, aby se rodič zúčastnil lekce kroužku svého dítěte?

Varianta 1:

Rodič se účastní zájmových činností určených pro dvojici rodič + dítě.

Varianta 2:

Účast rodičů může být naplánovaná např. vystoupení pro rodiče či ukázková hodina dohodnutá s lektorem.

Varianta 3:

V odůvodněných případech, kdy se jedná o dítě s speciálními vzdělávacími potřebami, lze s pracovníkem DDM a vedoucím kroužku zapojení rodiče individuálně dohodnout nebo domluvit spolupráci s asistentem pedagoga.

Dostávají účastníci na konci školního roku vysvědčení/osvědčení?

V zájmovém vzdělávání, které poskytujeme, vysvědčení ani osvědčení nevydáváme. Na žádost účastníka můžeme vytisknout seznam aktivit, které u nás v daném školním roce absolvoval.

Jak zaplatím za kroužek v DDM?
  • platbou přímo z Klientského centra
  • převodem na účet na základě údajů uvedených na přihlášce
  • kartou nebo v hotovosti v pokladně DDM v době pokladních hodin
  • použitím přeplatku
Do kdy musím kroužek zaplatit? Co se stane, když kroužek nezaplatím?

Kroužek musí být zaplacen do 14 dnů od přihlášení, na 2. pololetí do 31. ledna roku následujícího. V případě nezaplacení může být zájmové vzdělávání ze strany DDM ukončeno.

V odůvodněných případech lze individuálně domluvit splátkový kalendář, který schvaluje ředitelka DDM. Můžete ji napsat na e-mail karbulkovaj@ddmpodebrady.cz žádost o schůzku k řešení této situace.

Jak zjistím, že zaslaná platba již byla připsána a kroužek je v pořádku uhrazen?

Zda jsme již zpracovali vaši platbu zaslanou převodem zjistíte v klientském centru u přihlášky. Podrobnější informace o předpisech a platbách najdete v podrobnostech přihlášky (po ťuknutí na přihlášku).

Kdy mám zaplatit úplatu na 2. pololetí za kroužek?

Pokud jste si vybrali platbu jen na 1. pololetí, je třeba uhradit 2. pololetí do 31. ledna. V klientském centru se vám od prosince zobrazí tlačítko k úhradě na 2. pololetí.

Může úplatu v DDM zaplatit můj zaměstnavatel? Potřebuji platbu na fakturu.

Ano, můžete nám doručit žádost o vystavení faktury pro svého zaměstnavatele. Žádost je ke stažení zde:

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/zadost-o-vystaveni-faktury-fin.pdf

Mohu dostat slevu z ceny kroužku, pokud jsem v tíživé životní situaci?

Ano, pokud je dítě, žák nebo student společně posuzovanou osobou pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, které pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, lze úplatu snížit či zcela prominout. Žádosti se posuzují individuálně a rozhoduje o nich ředitelka DDM.

Dále je možné využít i úhradu za kroužky z různých nadací a fondů.

Např. http://nadacnifondklausovych.cz/Krouzky-1/

Musím zaplatit plnou cenu kroužku, když do něj účastník začne chodit později?

Pokud se jedná o pozdější nástup, platba bude o poměrnou část snížena. Postup je popsán ve Směrnici pro stanovení úplaty v DDM Symfonie.

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/s-19-smernice-pro-stanoveni-uplaty-2021-leden-aktualizace-od-06012021.pdf

Odečítá se platba, když dítě nepřijde na kroužek?

Ne, platba se neodečítá a ani nevrací.

Pokud účastníka z kroužku v průběhu roku odhlásím, dostanu úplatu zpět?
Jak zjistím, že mám přeplatek v Klientském centru?

Přeplatek vznikne odhlášením z dané aktivity nebo zrušením akce/kroužku/tábora.

Zda máte přeplatek zjistíte v Klientském centru u jednotlivých konkrétních přihlášek na kroužky, tábory, akce, ať už aktivních či ukončených.

Jak použít přeplatek najdete v následujících odpovědích.

Jak použiji přeplatek na jinou platbu?

V klientském centru si u kroužku/tábora/akce zvolíte tlačítko „zaplatit“, a poté si zvolíte úhradu/částečnou úhradu přeplatkem.

Jak si požádám o vrácení přeplatku?

V klientském centru si u kroužku/tábora/akce vyplníte žádost o vrácení přeplatku, která se odešle do DDM ke zpracování. Další kroky řeší účetní DDM.

Jak získám potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovnu?

V klientském centru si kliknete na přihlášku a v podrobnostech přihlášky je u každé platby tlačítko "Doklad k platbě", kterým si stáhnete potvrzení o zaplacení.

V DDM jsem něco zapomněl. Na koho se mám obrátit?

V DDM máme v šatně místo, kam ukládáme ztráty a nálezy (zpravidla oblečení, lahvičky apod.). Každý rok se u nás kupí nevyzvednuté oblečení. Doporučujeme občas nakouknout do bedny se ztrátami.
Cenější věci jako klíče, přívěsky, hodinky, mobily, ... ukládáme v kanceláři. Doporučujeme volat na pevnou linku a poptat se, zda se u nás hledaná věc našla.

Jak mám postupovat, když chci s DDM začít spolupracovat?
Můžu dostávat novinky z DDM na svůj e-mail? Jak se dozvím o aktuálních zprávách z DDM?

Novinky zasíláme zpravidla 1x měsíčně. Můžete se zaregistrovat zde a nic vám neunikne:

https://www.ddmpodebrady.cz/newsletter

Jinak sledujte aktuality na našem webu.

Jak je řešena ochrana osobních údajů účastníků zájmového vzdělávání v DDM Symfonie?

Potřebné informace najdete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů účastníků zájmového vzdělávání v DDM Symfonie:

https://www.ddmpodebrady.cz/admin/files/ModuleText/27/s-29-ochrana-osobnich-udaju-priloha-4-informace-ucast-zv-aktual-03-2021-1.pdf

Nemůžete najít odpověď? Napište nám!

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište nám zde https://www.ddmpodebrady.cz/napiste-nam. Ozveme se vám s odpovědí co nejdříve.

Nebo volejte na telefon 325 614 326.

 

Tým pracovníků DDM

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.