Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 325 614 326

Newsletter

Registrace pro odběr Newsletteru je z důvodu ochrany osobních údajů a z bezpečnostních důvodů dvouúrovňová.

  • Zadejte váš používaný e-mail
  • Prosíme, potvrďte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a souhlas s obchodními podmínkami
  • Potvrďte ochranu proti spamům a odešlete formulář

  • Na váš e-mail bude doručen požadavek na ověření vašeho e-mailu
  • Klikněte na odkaz v e-mailu a dokončete registraci pro odběr Newsletteru

Poznámka: Pečlivě zkontrolujte zadaný e-mail, na který bude doručen odkaz pro ověření vašeho e-mailu pro doručování našich zpráv. Pokud e-mail nezadáte správně, nebude možné doručit potvrzovací zprávu a nebude možné registraci dokončit. V takovém případě proveďte registraci opakovaně se zadáním správného a funkčního e-mailu.

 

zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím s tím, aby provozovatel webu (DDM Symfonie Poděbrady) v souladu s §5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. evidenčně zpracoval mé osobní údaje. Dále od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

×

Podmínky účasti v zájmovém vzdělávání

DDM Symfonie Poděbrady je školské zařízení zřizované Středočeským krajem jako příspěvková organizace. Předmět jeho činnosti je dán zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími právními předpisy v platném znění.

Dále se účast v zájmovém vzdělávání řídí vnitřními předpisy DDM Symfonie. Vnitřní řád DDM Symfonie, Směrnice o úplatě a Školní vzdělávací program jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení.

 

×