Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 325 614 326

Výletníci - Hrbáčkovy tůně

Výletníci - Hrbáčkovy tůně
Datum: 09.03.2019
Čas: 08:30 - 16:24
Den: sobota
Cena: 100 Kč
Věk: 1. stupeň ZŠ
Lektor: Mgr. Vlastimil Procházka
Kategorie: Akce
Obor: Turistický

Připravili jsme pro vaše děti novou aktivitu:

1x za měsíc se mohou vaše děti (1. stupeň ZŠ) účastnit celodenního výletu do přírody.

 

2. výlet

kolem Hrbáčkových tůní z Čelákovic do Lysé nad Labem

turistická trasa cca 12 km

Sraz 8:30 nádraží Poděbrady

Návrat 16:24 nádraží Poděbrady

Podrobnosti o trase: www.turistika.cz/mista/hrbackovy-tune/detail

Přihlášky a platba do 1. 3. 2019: Iva Synková, synkovai@ddmpodebrady.cz,  724 505 517

Obecné informace k výletu:

 • výlet 1x za měsíc
 • výlet na celý den
 • trasy cca od 10 do 12 km
 • hraní her
 • doprava veřejnou dopravou, většinou vlakem
 • vyrážíme z Poděbrad
 • vracíme se do Poděbrad
 • v ceně - pedagogický dohled, cestovné, vstupné
 • návrat může být ovlivněn zpožděním či nenavázáním přípoje - v takovém případě kontaktujeme rodiče
 • trasa výletu může být z organizačních důvodů změněna

Věci s sebou: jídlo a pití na celý den, turistické oblečení a obuv dle počasí, náhradní ponožky, pláštěnka, hadrák, šátek, věci v batůžku na záda.

Vezměte si také špekáčky a chléb - budou-li nám povětrnostní podmínky nakloněny, uděláme si cestou oheň a opečeme si je.

Sraz a návrat v hale na nádraží v Poděbradech.

Dítě musí být schopno ujít stanovenou trasu cca 12 km.


Kontaktní formulář

Výletníci - Hrbáčkovy tůně
Preferovaná odpověď:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

Zaregistrováním svého e-mailu uděluji tímto souhlas Domu dětí a mládeže Symfonie (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaj – moji e-mailovou adresu. Kategorie osobních údajů je adresní údaj. Tento osobní údaj bude zpracován za účelem zasílání newsletteru o činnosti a akcích DDM Symfonie.

Svůj souhlas vyjadřuji registrací své e-mailové adresy na webu DDM Symfonie www.ddmpodebrady.cz. DDM Symfonie bude vést evidenci e-mailu pouze v rámci webu.

Tento souhlas je udělován dobrovolně. 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu newsletter@ddmpodebrady.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce, příp. ve zprávě nebo na stránce newsletteru.  Odvolání souhlasu má za následek ukončení zasílání aktuálních informací a newsletterů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. správce webových stránek DDM Symfonie – MagicHouse s.r.o.;
 2. případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a).

Beru na vědomí, že podle Zákona o zpracování osobních údajů a GDPR mám právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
 2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
 3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
 6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
×

Podmínky účasti v zájmovém vzdělávání

DDM Symfonie Poděbrady je školské zařízení zřizované Středočeským krajem jako příspěvková organizace. Předmět jeho činnosti je dán zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími právními předpisy v platném znění.

Dále se účast v zájmovém vzdělávání řídí vnitřními předpisy DDM Symfonie. Vnitřní řád DDM Symfonie, Směrnice o úplatě a Školní vzdělávací program jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení.

 

×

Novinky - co je u nás nového?

Kalendář akcízobrazit všechny novinky