Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 325 614 326

Šťastné a spokojené vztahy - sami se sebou i s druhými

Šťastné a spokojené vztahy - sami se sebou i s druhými
Datum: 22.03.2019
Čas: 18:00 - 20:00
Den: pátek
Lokalita: DDM Symfonie
Cena: 50 Kč
Kategorie: Akce
Obor: Psychologie, pedagogika

Téma přednášky - šťastné a spokojené vztahy - sami se sebou i s druhými - Eva Hulešová

Vztahy jsou tou jednou z nejdůležitějších věcí v našich životech. DokážÍ nás ovlivnit v mnoha úrovních našeho žití. Dát nám pocit lehkosti a každodenní spokojenosti, ale stejně tak nám špatně nastavené vztahy dokáží udělat ze života pouhou formu přežívání.

Rádi bychom Vás pozvali na přednášku, na které se můžete seznámit hned s několika způsoby, jak takové "lehkosti žití" snáze dosáhnout.

Zjistit, že můžeme být tvůrci našich vztahových vzorců a ne být neustále vydáni na "milost a nemilost" našeho okolí.

Co dělat, když se ve vztahu necítím dobře. Jak k této skutečnosti přistupovat vědomě. ne pod tísnivým emočním tlakem.

Dovolit si říct "NE" a cítit, že na to mám právo.

Dovolit si přijmout změnu nesprávné cesty, přiznat a pochopit nespokojenost ... probudit v sobě chuť a touhu vykročit jinak.


Kontaktní formulář

Šťastné a spokojené vztahy - sami se sebou i s druhými
Preferovaná odpověď:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

Zaregistrováním svého e-mailu uděluji tímto souhlas Domu dětí a mládeže Symfonie (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaj – moji e-mailovou adresu. Kategorie osobních údajů je adresní údaj. Tento osobní údaj bude zpracován za účelem zasílání newsletteru o činnosti a akcích DDM Symfonie.

Svůj souhlas vyjadřuji registrací své e-mailové adresy na webu DDM Symfonie www.ddmpodebrady.cz. DDM Symfonie bude vést evidenci e-mailu pouze v rámci webu.

Tento souhlas je udělován dobrovolně. 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu newsletter@ddmpodebrady.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce, příp. ve zprávě nebo na stránce newsletteru.  Odvolání souhlasu má za následek ukončení zasílání aktuálních informací a newsletterů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. správce webových stránek DDM Symfonie – MagicHouse s.r.o.;
  2. případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a).

Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
×

Podmínky účasti v zájmovém vzdělávání

DDM Symfonie Poděbrady je školské zařízení zřizované Středočeským krajem jako příspěvková organizace. Předmět jeho činnosti je dán zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími právními předpisy v platném znění.

Dále se účast v zájmovém vzdělávání řídí vnitřními předpisy DDM Symfonie. Vnitřní řád DDM Symfonie, Směrnice o úplatě a Školní vzdělávací program jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení.

 

×