Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 325 614 326

SEMINÁŘ „KALENDÁŘ DUŠE“ v Poděbradech

SEMINÁŘ „KALENDÁŘ DUŠE“ v Poděbradech
Datum: 10.05.2019
Čas: 17:00
Den: pátek
Lokalita: DDM Symfonie
Kontakt: Ing. Pavlína Špeldová, tel. 608 940 064, e-mail: speldovap@ddmpodebrady.cz
Kategorie: Akce
Obor: Společensko vědní

V pátek 10. 5. 2019 v 17 hodin v DDM Symfonie v Poděbradech, ulici Za Nádražím, první informativní schůzka zájemců pro stanovení termínů setkání spojená s přednáškou se uskuteční:

Chcete pracovat na svém duševně-duchovním vývoji a nevíte, jak začít? Nabízím zájemcům společnou práci s texty „Kalendáře duše“. Pravidelné, rytmické prožívání ročního, přírodního cyklu vede člověka ke zvnitřnění prožitků, nalezení nových schopností duše a sebepoznání. Pomáhá rozvíjet inspirace pro vlastní tvořivou činnost.

V současné době je člověk více vystaven stresu, spěchu, množství informací a intelektuálnímu výkonu na úkor ochuzení citového prožívání. To jej činí unaveným, vyhořelým - fyzicky i psychicky. V důsledku přichází onemocnění. Zvnitřněné a oduševněné prožívání ve vědomí člověka osvěžuje, oživuje a uzdravuje. To si však žádá každodenní krátká zastavení.

Seminář je otevřen všem zájemcům, je vhodný zvláště pro ty, kteří pracují s dětmi, může inspirovat k novým přístupům ve výkladu učební látky.
Lektor : Eliška Svobodová


Kontaktní formulář

SEMINÁŘ „KALENDÁŘ DUŠE“ v Poděbradech
Preferovaná odpověď:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

Zaregistrováním svého e-mailu uděluji tímto souhlas Domu dětí a mládeže Symfonie (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovával osobní údaj – moji e-mailovou adresu. Kategorie osobních údajů je adresní údaj. Tento osobní údaj bude zpracován za účelem zasílání newsletteru o činnosti a akcích DDM Symfonie.

Svůj souhlas vyjadřuji registrací své e-mailové adresy na webu DDM Symfonie www.ddmpodebrady.cz. DDM Symfonie bude vést evidenci e-mailu pouze v rámci webu.

Tento souhlas je udělován dobrovolně. 

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu newsletter@ddmpodebrady.cz nebo dopisu na adresu sídla Správce, příp. ve zprávě nebo na stránce newsletteru.  Odvolání souhlasu má za následek ukončení zasílání aktuálních informací a newsletterů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. správce webových stránek DDM Symfonie – MagicHouse s.r.o.;
  2. případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a).

Beru na vědomí, že podle Zákona o zpracování osobních údajů a GDPR mám právo:

  1. vzít souhlas kdykoliv zpět;
  2. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  7. uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
×

Podmínky účasti v zájmovém vzdělávání

DDM Symfonie Poděbrady je školské zařízení zřizované Středočeským krajem jako příspěvková organizace. Předmět jeho činnosti je dán zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a dalšími právními předpisy v platném znění.

Dále se účast v zájmovém vzdělávání řídí vnitřními předpisy DDM Symfonie. Vnitřní řád DDM Symfonie, Směrnice o úplatě a Školní vzdělávací program jsou zveřejněny v dokumentech ke stažení.

 

×