Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
+420 325 614 326

PREVENCE COVID-19

Všechny novinky

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - v příloze

Vážení,
v přílohách Vám zasílám aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19.
K další aktualizaci algoritmů bylo přistoupeno s ohledem na některé změny přístupu k řešení dané problematiky cestou WHO a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a na základě výsledků projednání se subjekty s klíčovou roli v systému reakce ČR na COVID-19.
Dovoluji si požádat, aby v rámci řešení případů podezření na onemocnění COVID-19 bylo postupováno v souladu s přiloženými algoritmy a s využitím ostatních přiložených dokumentů.
Děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem,
Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně ministra a hlavní hygienička ČR

STANOVISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE – COVID - 19

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

v souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) se na Vás obracím s informacemi, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  1. k dnešnímu dni (28.02.2020) nebyl ve Středočeském kraji ani v České republice zaznamenám žádný potvrzený případ onemocnění způsobené novým typem koronaviru,
  2. základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  3. v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Jako edukační pomůcku si Vám v příloze dovolujeme zaslat informační leták, který vydal Státní zdravotní ústav. Jeho zveřejnění doporučujeme vyvěšením na veřejných místech v prostorách školy.

S pozdravem

PhDr. Alois Surynek, Ph.D.

vedoucí Odboru školství

Krajského úřadu Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5